Feng Shui: Akupunktura prostoru

————— Jakýkoli zásah do interiéru v podobě přestavby, nebo jen nové barvy na stěnách, otevírá energetické kanály a mění kvalitu toku energie chi.

 

Říkám tomu akupunktura prostoru.

 

Učení Feng Shui má historii přes 6 tisíc let a zahrnuje komplexní nauky jako je čínská medicína, akupunktura, cvičení tai-chi, astrologii, pohřebnictví a jiné.

 

Feng Shui školy

Existuje mnoho škol Feng Shui, každá pracuje s různými nástroji a výpočty a mohou teoreticky docházet i k rozdílným výsledkům. To je potřeba vzít v úvahu při rozhodování s jakou školou Feng Shui chcete spolupracovat. 

Hlavním důvodem, proč lidé od pradávna zaznamenávali výsledky pozorování přírody bylo přání “zůstat naživu co nejdéle”. Právě sledování cyklů v přírodě a následné zapisování do tabulek dalo základy učení Feng Shui.

Cílem učení Feng Shui je být zdravý a dožít se vysokého věku bez  vynakládání osobní energie.

 

Tisíce let stejná přání 😀.

 

Energie podle Feng Shui

Všechno okolo nás je energie, i pouhé přání, nebo myšlenka je energie. Okolní prostor je energie a my ji chceme kultivovat, aby se nám vedlo dobře, protože její kvalita přímo ovlivňuje náš život stejně jako strava a vzduch.

Pokud má prostor zdravé Feng Shui, budeme se přirozeně cítit spokojení, budeme zdraví a žít déle. 

 

Mindfulhome

 

Metody práce s energií podle Feng Shui

1) Energetická mapa Ba Gua

Chcete-li začít pracovat s Feng Shui a vidět výsledky, vždy se doporučuje vytvořit si mapu vašeho domova – tzv. Ba Gua (čteme pakua).

Starověcí mistři Feng Shui definovali osm hlavních oblastí života (plus střed – naše já), které jsou důležité pro štěstí a spokojenost.

Tisíce let se zabývali sledováním spojení mezi oblastmi života a prostorem, kde se pohybujeme a kde žijeme. Kladli si otázku “jaký vliv má podoba prostoru na náš život?”

Postupem času zjistili, že v každém interiéru je osm zón a střed a že každá zóna je spojena s určitou oblastí života.

 

Osm oblastí života + člověk:

 1. Kariéra
 2. Partnerství
 3. Rodina a minulost
 4. Bohatství
 5. Pravidla a přátelé
 6. Budoucnost a děti
 7. Domov a přemýšlení
 8. Naplnění a radost

Každá z celkem devíti oblastí potřebuje jedinečnou péči a pozornost působením konkrétních barev, tvarů, materiálů, vůní, světla atd.

Pokud je celá mapa BaGua nastavena správně, pak prostor přirozeně podporuje energii jeho obyvatel.

 

2) Pět prvků

Pokud už jste někdy experimentovali s Feng Shui, určitě jste slyšeli o tzv. pěti prvcích, nebo také elementech. Jsou nesmírně důležité, protože v žádném prostoru, ať už ve vaší ložnici nebo ve vaší kanceláři, nemůže být zdravé Feng Shui, pokud tyto prvky nejsou správně zastoupeny, nebo mají mezi sebou špatný poměr.

Energie okolo nás je symbolicky vyjádřená pěti prvky. Každý prvek představuje různé vlastnosti – barvou, strukturou, počtem, tvarem, materiálem, vzorem, chutí, světovou stranou atd. Každá fáze dne – ráno, poledne, odpoledne, večer a noc, stejně jako jaro, léto, podzim a zima patří k určitému prvku.

 

Mezi pět prvků patří:

 1. Voda
 2. Dřevo
 3. Oheň
 4. Země
 5. Kov

 

Vládnou mezi nimi pevné zákonitosti – různě se ovlivňují a působí na sebe pozitivně i negativně.

Pět prvků si můžete představit jako základní kameny, kterými postavíte silnou a zdravou energii v jakémkoli prostoru. Pokud se vám poměr mezi pěti prvky podaří správně sladit, pak se v takovém prostoru budete zákonitě cítit harmonicky a příjemně.

3) Světové strany

Světové strany sebou nesou různé energie a vlastnosti, které odpovídají vlastnostem pěti prvků (voda, dřevo, oheň, země, kov). Ranní ostré slunce nám dodá jinou náladu, než zapadající načervenalé, teplé.

Velice záleží na velikosti oken a jak moc vám světlo zasahuje (kolik proudí energie) do místnosti. Je jasný rozdíl v množství energie prosklené stěny, nebo úzkého okna pod stropem.

Proto bereme v úvahu, kolik světla do místnosti dopadá, a tím pádem kolik nové energie se tak v místnosti rodí.

 

Světové strany podle teorie Feng Shui

 1. sever
 2. severovýchod
 3. východ
 4. jihovýchod
 5. jih
 6. jihozápad
 7. západ
 8. severozápad

 

Každé světové straně odpovídá určitá vlastnost konkrétní energie (např. severu odpovídá energie vody, tón světla je studený namodralý) – jak ale spojit energií vnější (světových stran) s energií uvnitř – BaGua? Nechci strašit, ale propojit tolik energií v jeden harmonický domov, aby dával smysl a navíc vypadal pěkně někdy bývá nadlidský úkol.

Užijte si takové úkoly se mnou:-)

 

4) Pět zvířat

Asi se nikdo nediví, že při výkladu Feng Shui je důležitá symbolika. Velkou roli hrají zvířata, ať už skutečná, nebo mytologická. Každé zvíře představuje určitou energii, která jistým způsobem ovlivňuje náš život.

Do teorie Pět zvířat patří:

 1. želva
 2. drak
 3. tygr
 4. fenix
 5. had

 

Každé zvíře má svou energii i své konkrétní postavení vůči dalším  4 zvířatům. Člověka znázorňuje had. Společně tvoří tzv. energetickou navigační mapu.

 

Mapa pěti zvířat 

Nábytek (sedačku, křesla, skříně, postel, stůl) si můžeme v interiéru rozmístit podle “mapy” umístění pěti zvířat. 

Postavení zvířat v energetické mapě je dáno člověkem a směrem, kam se dívá. Člověk had “leží” vždy uprostřed. Za zády má želvu jako ochranu, vpředu v dáli poletuje fénix a představuje naši vizi. Po levé straně hada létá drak jako moudro člověka a nalevo leží tygr, který je připraven útočit a máme ho pro náš pocit bezpečí.

 

Praktické uspořádání interiéru podle teorie pěti zvířat

 

Pravidla umístění sedačky do interiéru:

 1. sedíte uprostřed sedačky (had)
 2. za zády máte pevnou zeď (želva)
 3. před sebou vidíte obrázek vašeho snu (fenix)
 4. vedle sebe zprava stojí nízký stolek, nebo křeslo (tygr)
 5. zleva postavte něco vyššího – lampa, knihovna (drak)

 

Hrajte si, přesouvejte nábytek, měňte barvy, doplňky podle vaší nálady, nebo třeba ročního období. Zařizování je zábava a změna, která nastane může významně ovlivnit váš život.

 

Mindfulhome